#secretary #personalassistant #intern #internship #hkust #hku #hkcu #polyu #hkbu #cityu #jobmarket #jobad #hongkong PM me if you’re interested 😉

Related Feeds

大家有冇興趣? 不過應該會好忙 #招聘 #食其家 #すき家

#有工無人做 #有人無工做

笑下好啦

石門得一個 碩門邨有幾期

#碩門 #石門 #碩門邨 歡迎街坊同打工仔,一齊分享你嘅生活!

石門得一個 碩門邨有幾期

好工求介紹 💼 要搵工? 想搵兼職 招聘 搵工 求職 請人 職位空缺!幫緊你!

🙂有好工介紹? 歡迎分享及提供任何招聘,搵工, 職位空缺, 全職, 兼職,散工,臨時工,招聘會等求好工情報。 🙂要搵工? 想搵全職、兼職、散工、臨時工、暑期工、前線工、Sales、酒店炒散、餐廳/ 廚房工、物業管理/ 客戶服務工作等,快啲搜查有無心水好工啱你啦! 打工仔都可以分享下求職、面試心得~ 提提你:小心提防求職陷阱,注重個人私隱!

好工求介紹  💼 要搵工? 想搵兼職 招聘 搵工 求職 請人 職位空缺!幫緊你!

FaThor

15 Followers

0 Followings

189 feeds

FaThor

Judy

13 Followers

0 Followings

283 feeds

Judy

社會低層屎撈人💩極限生存

38 Followers

0 Followings

187 feeds

社會低層屎撈人💩極限生存

佳蕉仔

5 Followers

1 Followings

84 feeds

佳蕉仔

羅施雯

3 Followers

0 Followings

60 feeds

羅施雯

Suky

1 Followers

0 Followings

0 feeds

Suky

IG: iamroyyim

775 Followers

0 Followings

394 feeds

IG: iamroyyim

China

Hong Kong

Kowloon

New Territories

Sha Tin District

Sha Tin District

Shek Mun

Hong Kong Island

Eastern District

Eastern District

Quarry Bay

Central District

Sha Tin Town Centre

Wong Tai Sin District

Wong Tai Sin District

Chuk Yuen United Village

San Po Kong

Pai Tau Tsuen

Sheung Wo Che Road

Sha Tin Government Offices

King's Road