Mavis Sshan

9 Followers

0 Followings

1 feeds

Mavis Sshan

Related Profiles

Feeds

6/6 0930,薄扶林水塘四塘連走,由黃泥涌水塘,途經香港仔上下水塘,最終走到薄扶林水塘,全程15公里

今次旅程主要目標是薄扶林水塘四塘連走,由近黃泥涌水塘的位置,途經香港仔上、下水塘,最終走到薄扶林水塘,全程大約15公...

🏃🏽‍♀️🏃🏽約跑/ 約山 ⛰⛰

入嚟交流跑步/ 行山心得,認識志同道合朋友,歡迎約出黎跑步/ 行山 🏃🏽⛰ * 參加者應自行衡量身體狀況,決定是否適合參加群組活動,若有意外群組/ 搞手槪不負責。 #健康 #爆汗 #運動 #跑山 #跑步 #行山

🏃🏽‍♀️🏃🏽約跑/ 約山 ⛰⛰

CT

0 Followers

0 Followings

0 feeds

CT

餃子

3 Followers

0 Followings

7 feeds

餃子

Mavis Sshan

9 Followers

0 Followings

1 feeds

Mavis Sshan