dayday家務

Feeds

保鮮紙同風筒就可以保護個遙控防塵👍🏻👍🏻👍🏻 唔錯唔錯! #dayday家務 #做家務 #師奶日常 #分享生活點滴 #生活好工具

生日快樂呀!各位日日辛苦做家務既伙伴😉😉 #師奶日常 #做家務 #dayday家務 #家務 #生日快樂 #人日 #初七

尋晚人日dinner 好豐富☺️ 仲要唔洗我洗碗😆😆 #好煮意 #初七 #人日 #家務 #dayday家務 #做家務 #師奶日常 #分享生活點滴 #煮飯都係家務 #煮食日記

我有買ikea嗰款! #dayday家務 #做家務 #家務

自製港式部隊鍋~ 健康地唔放芝士😆 #dayday家務 #做家務 #家務 #煮飯都係家務 #師奶日常 #放假做咩好

我都要訓練我以後個仔做家務,由小培養到大 #dayday家務 #做家務 #家務

$100蚊9對! 好抵呀😛 又舒服好著😊 #師奶日常 #dayday家務 #做家務

做咩今日又涼返啲嘅🥲🥲 難得放假,咁我繼續訓啦😛 家務留返食飽訓醒先算🤣🤣🤣 #dayday家務 #師奶日常 #做家務 #分享生活點滴 #轉涼

So cute 😍 #dayday家務 #做家務 #分享生活點滴

主動做家務既女仔真係買少見少啦! #做家務 #家務 #dayday家務

Groups

Day Day Do 家務

一齊分享下有關打掃屋企,做家務嘅小技巧或者好用嘅工具啦! #家務 #打掃 #生活百科

Day Day Do 家務

Profiles

師奶仔

64 Followers

3 Followings

187 feeds

師奶仔

古太

15 Followers

0 Followings

84 feeds

古太

忘了愛胸Office🍑

496 Followers

2 Followings

794 feeds

忘了愛胸Office🍑

Waitin

578 Followers

1 Followings

204 feeds

Waitin

ELARA

28 Followers

70 Followings

8 feeds

ELARA

新。畢了情

3 Followers

0 Followings

7 feeds

新。畢了情

桔桔

3 Followers

0 Followings

18 feeds

桔桔