Onemore

Feeds

【愛情系列】|雙標女友 戀愛大過天 m.youtube.com/watch?v=_8OSzlwHqZ8&feature=youtu.be 有片睇 愛情是什麼?認真就輸了 有男朋友的女生通常旁觀者清 當局者迷 很多女孩都是將拍拖放在第一位... 閨蜜緊張對方,拍拖上給予意見... 可是需要人比意見提醒既反而係自己 今集既雙重標準女友比大家了解下女生世界既價值觀... 亦比大家了解更多兩性關係會出現既問題 #愛情 #兩性 #兩性相處 #心事台 #愛情煩惱 #戀愛問題 #男朋友 #女朋友 #感情問題 #生活小品 #愛情系列 #ONEMORE黎多個 #ONEMORE #黎多個 #戀愛大過天#LOVE #LOVESTORY #我的野蠻女友 #拍拖 #情侶 #Onemore #OneMore #愛情 #心情 #感情 #分手 #閃光 #價值觀

【愛情系列】|雙標女友 戀愛大過天

【愛情系列】|雙標女友 戀愛大過天 m.youtube.com/watch?v=_8OSzlwHqZ8&feature=youtu.be 有片睇 愛情是什麼?認真就輸了 有男朋友的女生通常旁觀者清 當局者迷 很多女孩都是將拍拖放在第一位... 閨蜜緊張對方,拍拖上給予意見... 可是需要人比意見提醒既反而係自己 今集既雙重標準女友比大家了解下女生世界既價值觀... 亦比大家了解更多兩性關係會出現既問題 #愛情 #兩性 #兩性相處 #心事台 #愛情煩惱 #戀愛問題 #男朋友 #女朋友 #感情問題 #生活小品 #愛情系列 #ONEMORE黎多個 #ONEMORE #黎多個 #戀愛大過天#LOVE #LOVESTORY #我的野蠻女友 #拍拖 #情侶 #Onemore #OneMore #愛情 #心情 #感情 #分手 #閃光 #價值觀 #neard好西 #葵廣 #葵興

【愛情系列】|雙標女友 戀愛大過天

【愛情系列】|雙標女友 戀愛大過天 m.youtube.com/watch?v=_8OSzlwHqZ8&feature=youtu.be 有片睇 愛情是什麼?認真就輸了 有男朋友的女生通常旁觀者清 當局者迷 很多女孩都是將拍拖放在第一位... 閨蜜緊張對方,拍拖上給予意見... 可是需要人比意見提醒既反而係自己 今集既雙重標準女友比大家了解下女生世界既價值觀... 亦比大家了解更多兩性關係會出現既問題 #愛情 #兩性 #兩性相處 #心事台 #愛情煩惱 #戀愛問題 #男朋友 #女朋友 #感情問題 #生活小品 #愛情系列 #ONEMORE黎多個 #ONEMORE #黎多個 #戀愛大過天#LOVE #LOVESTORY #我的野蠻女友 #拍拖 #情侶 #Onemore #OneMore #愛情 #心情 #感情 #分手 #閃光 #價值觀 #拍拖呢啲事 #情侶

【愛情系列】|雙標女友 戀愛大過天

【愛情系列】|雙標女友 戀愛大過天 m.youtube.com/watch?v=_8OSzlwHqZ8&feature=youtu.be 有片睇 愛情是什麼?認真就輸了 有男朋友的女生通常旁觀者清 當局者迷 很多女孩都是將拍拖放在第一位... 閨蜜緊張對方,拍拖上給予意見... 可是需要人比意見提醒既反而係自己 今集既雙重標準女友比大家了解下女生世界既價值觀... 亦比大家了解更多兩性關係會出現既問題 #愛情 #兩性 #兩性相處 #心事台 #愛情煩惱 #戀愛問題 #男朋友 #女朋友 #感情問題 #生活小品 #愛情系列 #ONEMORE黎多個 #ONEMORE #黎多個 #戀愛大過天#LOVE #LOVESTORY #我的野蠻女友 #拍拖 #情侶 #Onemore #OneMore #愛情 #心情 #感情 #分手 #閃光 #價值觀 #花生 #爆料 #hkneard #香港

【愛情系列】|雙標女友 戀愛大過天

大部分男生都不細心🙋🏻‍♂️🙋🏻‍♂️ 到底Ming哥今次衰咩呢 😱 詳細睇原片 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 Youtube:One More黎多個 m.youtube.com/watch?v=fQpIlcsgN5o&feature=youtu.be #打針放假 #愛情 #感情問題 #黎多個 #onemore #防疫

【搞笑系列】|每個男人都係求生達人|One More黎多個

父親節呈獻 👉🏻父親🧔🏻要求我幫他出軌 💋One More Talk 到底兩位有咩高見🙌🏻👾? 睇完保證有另一番體會,改變你一生👻 快看片 Youtube 都有得看呀😻 👇🏻👇🏻👇🏻 m.youtube.com/watch?v=zUasjpu3Czk&feature=youtu.be #onemore #黎多個 #感情問題 #愛情 #搞笑影片 #防疫

【吹水系列】|父親節呈獻 父親要求我幫他出軌 One More Talk |One More黎多個

埋黎睇,埋黎聽 雙標女友教你做情場殺手🤨 youtube都有得睇👇🏻 m.youtube.com/watch?v=sX9Y5t1l4TA&feature=youtu.be #防疫 #搞笑影片 #愛情 #感情問題 #黎多個 #onemore #打針放假 #onemore黎多個

【愛情系列】|雙標女友2 戀愛大過天|One More黎多個

打麻雀時你有這樣你經歷嗎?🥶🥶 想輸少d?睇片啦喂🀄️🀄️ Youtube都有得睇: m.youtube.com/watch?v=VntJzoiJX7E&feature=youtu.be #onemore黎多個 #打針放假 #onemore #黎多個 #搞笑影片 #防疫

打麻雀最討厭的人|(本集音量注意) One More黎多個

m.youtube.com/watch?v=KNl-Fn95vjs&feature=youtu.be 戒煙成功秘訣 #笑一笑 #笑左 #笑話 #愛情 #打針放假 #黎多個 #感情問題 #搞笑影片 #onemore黎多個 #onemore

戒煙成功秘訣 如何勸另一半戒煙|One More黎多個

【出租女友】男友找出租女友(PTGF)會令大家感情變好? One More黎多個 #笑話 #笑左 #笑一笑 #懶人 #拍拖 #onemore #onemore黎多個 #搞笑影片 #感情問題 #黎多個 #愛情 m.youtube.com/watch?v=ESBNW9p-15g&feature=youtu.be

【出租女友】男友找出租女友(PTGF)會令大家感情變好? | One More黎多個

Groups

香港花生友

For 全香港嘅花生友,食花生,睇好戲。

香港花生友

👫拍拖好去處🥰

拍拖有咩做?假期拍拖有咩好去處? 拍拖活動咁難諗,一齊分享多啲平靚正拍拖勝地,推介拍拖勝地,幫大家保鮮愛情,即刻睇!

👫拍拖好去處🥰

東區西望

#北角 #銅鑼灣東 #鰂魚涌 #筲箕灣 #杏花邨 #柴灣 #小西灣

東區西望

葵青有愛☺️☺️

葵青區同新界其他區唔同,唔係新界理民府分區走出來。1985年之前,葵涌同青衣都係歸荃灣區,之不過因為荃灣新市鎮發展,遠超一區之力,就響1985年4月1號將葵涌同青衣拆出來,另立葵涌及青衣區,同時亦選出相應嘅區議會。到咗1988年,就簡短啲,改叫葵青區。而立法會選舉係新界西!

葵青有愛☺️☺️

Youtube有趣影片站

歡迎

Youtube有趣影片站

Profiles

One more黎多個

315 Followers

1 Followings

682 feeds

One more黎多個