dog

好天氣

勿買利物浦

生肖運程

每日一汪

neardpuppy

若要生活好

好心情

利物浦

Feeds

雲文子解說︰12生肖運勢平平篇 肖羊 屬羊朋友在鼠年害太歲,小人無處不在,而貴人就不知所終,好容易出小人㗎。將會成年都驚驚青青,無晒自信,做事無把握好難成事㗎。 因為運勢不足所以容易破財,如果唔熟悉嘅投資項目就唔好亂試喇。在鼠年的桃花運都唔錯,會接觸到更加多唔同嘅異性,可惜有緣無份,而且要注意因為自己嘅心態都係騎牛搵馬,容易成為感情失敗嘅原因。 增運貼士︰大家可以戴一些豬形飾物去化解害太歲,另外著多些綠色或紅色的衫,配戴波浪形飾物或者圖案就可以增旺運勢。 #十二生肖 #羊 #鼠年 #鼠年運程 #新年習俗 #雲文子 #新年傳統

屬羊嘅朋友記得啦😂😂 #生肖運程 #羊#利物浦 #若要生活好#勿買利物浦

一齊曬太陽😍 #羊 #狗 #dog #neardpuppy #每日一汪 #好天氣 #好心情 #治癒

Groups

千奇百趣 6uo

千奇百趣 6uo

香港花生友

For 全香港嘅花生友,食花生,睇好戲。

香港花生友

精靈小寵物

精靈小寵物

Profiles

陳小明

follow me 😉

106 Followers

13 Followings

515 feeds

陳小明

Wow

387 Followers

1 Followings

4341 feeds

Wow

愛狗之人

🐶

198 Followers

0 Followings

491 feeds

愛狗之人