WFH! 食返個自家製健康Taco! 包左雞胸同埋沙律😋 在家工作唔使行嚟行去,兩件已經夠飽肚 仲可以襯lunch時段煲返一集劇 #是日午餐 #neard好西 #在家工作 #簡易食譜

Related Feeds

生日晚餐,我唔想整複雜嘢,買佐蝦,牛扒,三文魚刺身,唔洗費太多時間做嘢食。白煮蝦,牛扒煎熟都得,刺身生食。冇做湯,有酒飲都得,酒唔錯,度數低啲,有啲甜,好舒服!

鬍鬚佬 你近來好嗎? 我今日寫了一點心聲, 為你打氣, 多謝你今年分享好多自家美食! #分享生活點滴 #每日一封信 #我有呢啲 #2020回顧 #neard好西

炸雞髀 VS 油雞髀

宜家食緊乜🍔

宜家食緊乜🍔

Dicky

315 Followers

47 Followings

542 feeds

Dicky

新界牛

163 Followers

19 Followings

307 feeds

新界牛

搖滾車手

468 Followers

1 Followings

436 feeds

搖滾車手

PePe店長

13 Followers

0 Followings

126 feeds

PePe店長

Adrien

3511 Followers

4 Followings

577 feeds

Adrien

鬆弛大熊

26 Followers

14 Followings

341 feeds

鬆弛大熊

芝麻醬

36 Followers

32 Followings

99 feeds

芝麻醬

Oi Ting Chan

2 Followers

2 Followings

33 feeds

Oi Ting Chan

鬍鬚佬

6 Followers

12 Followings

69 feeds

鬍鬚佬

This is chim

537 Followers

29 Followings

113 feeds

This is chim

China

Hong Kong

New Territories

Sha Tin District

Sha Tin District

Siu Lek Yuen North Yeuk

Shek Mun