Eatingtasting

6 Followers

6 Followings

4 feeds

Eatingtasting

Related Profiles

Feeds

2020年12月30日入左長洲 呢間野好出名,好多人排隊買 一串$20 好唔好食同抵唔抵食就見人見智 但店舖態度係比較不禮🤫

去左南豐紗廠行下 入左木衛二鑄茶所 叫左奶霜藍伯爵 走甜 走冰 平日飲慣走甜既我係呢刻覺得茶底超濃 有少少想加少少甜🙈 然後坐左一小時 悠悠閒閒~ 木衛二鑄茶所 (南豐紗廠) (荃灣) 荃灣白田壩街45號南豐紗廠1樓118號舖

去左南豐紗廠行下 入左木衛二鑄茶所 叫左奶霜藍伯爵 走甜 走冰 平日飲慣走甜既我係呢刻覺得茶底超濃 有少少想加少少甜🙈 然後坐左一小時 悠悠閒閒~ 木衛二鑄茶所 (南豐紗廠) (荃灣) 荃灣白田壩街45號南豐紗廠1樓118號舖

原味紫菜飯捲($45) 魚榚、蘿蔔絲、青瓜絲、蛋絲、牛篣 每一啖都有芝麻油香 牛篣係一個好畫龍點睛的材料 其實我覺得叫有肉既飯捲會抵過齋蔬菜飯捲 新開好多人好評又排哂隊,我都係行過冇人排隊,先會試下佢

香港飲食好地方

香港飲食好地方

木頭人

22 Followers

2 Followings

529 feeds

木頭人

肥絲

32 Followers

0 Followings

94 feeds

肥絲

Ginny

67 Followers

2 Followings

355 feeds

Ginny

Snoopy

5 Followers

0 Followings

29 feeds

Snoopy

伊之助

3 Followers

9 Followings

61 feeds

伊之助

Eatingtasting

6 Followers

6 Followings

4 feeds

Eatingtasting

弱智

1 Followers

0 Followings

2 feeds

弱智