CLS好正啊🤣 #YUU #MEE 【有冇人諗過黃版Yuu ?香港最大型懲罰計劃—Mee】 🎤「M!E!E!要懲罰裝修獎賞爽夾快,唔怕做P牌!」 唔想幫襯藍店?做Mee會員啦! 唔想餐餐諗食邊間黃店好?做Mee會員啦! 唔想自己間鋪俾狗後數?做Mee會員啦! 唔想生日食美心蛋糕?做Mee會員啦! 加入懲罰Mee 懲罰2000+間黃店,勁攞Mee黃分 至黃品牌 一個獎賞計劃集齊你嘅心水黃店,唔洗下下鬥黃 幫襯1間黃店 得到1 Mee黃分 商戶登記👉 bit.ly/join112629now 文宣下載👉 bit.ly/1126template IG 📷 punish_xi TG 📨 t.me/punish_Xi

Related Feeds

#neard好西 #沙田 #食在沙田 #沙田黃店 #黃店 #黃色經濟圈

呢間唔使多講啦!預早啲去排隊呀! #深水埗 #黃店

(黃店)富東閣海鮮酒家 地址: 沙田瀝源街6號瀝源廣場1樓5號舖 電話: 26998333 eatwithyou.hk/store/2798 要珍惜黃嘅中菜!!快啲去食

沙田吹水台

#沙田 #馬鐵線 #第一城 #石門 一帶街坊,集合!

沙田吹水台

做好人 食真・西

無大台 歡迎大家分享良心食店 建立真.香港人經濟圈

做好人 食真・西

民主真英雄

11 Followers

0 Followings

214 feeds

民主真英雄

玉子

1 Followers

0 Followings

41 feeds

玉子

護琦手

1 Followers

0 Followings

18 feeds

護琦手

7 Followers

0 Followings

35 feeds

丷

Kingman

56 Followers

0 Followings

40 feeds

Kingman

Mike

0 Followers

0 Followings

5 feeds

Mike

Ken

0 Followers

0 Followings

1 feeds

Ken

China

Hong Kong

Kowloon

New Territories

Sha Tin District

Sha Tin District

Siu Lek Yuen North Yeuk

Shek Mun

On Yiu Street

Delta House

Hong Kong Island

Wan Chai District

Wan Chai District

Wan Chai

Sham Shui Po District

Sham Shui Po District

Lai Chi Kok

Mei Foo Sun Chuen

Sha Tin

Broadway

Mei Foo Sun Chuen Phase 4