Cici

9 Followers

0 Followings

1 feeds

Cici

Related Profiles

Feeds

唔知呢度有冇南區番工既朋友? 日日放工逼南港島線再加金鐘真係好辛苦 大住個肚又驚比人撞到,唔知有冇人甘岩一齊放工呢

HK單身男女交友

會不定時舉行友宜聚會 大家注意!此谷為交友專區,目的係提供平台畀大家認識,理應互相尊重下溝通討論。嚴禁所有公審、人身攻擊等等發言。 尊重所有人的私隱: 加入群組須注意 敏感議題和個人私隱,所以請勿將群組討論內容到處張揚。 禁止推廣或發佈垃圾訊息: 實用內容。我們不允許自我推銷,垃圾訊息,不相關的連結。

HK單身男女交友

攝影人生

61 Followers

1 Followings

8 feeds

攝影人生

Cici

9 Followers

0 Followings

1 feeds

Cici