BMCPC Footpath

22.3022121,114.2552751

BMCPC Footpath

BMCPC Footpath

Feeds

好熱好濕好慢

好熱好濕好慢

好熱好濕好慢

🏃🏽‍♀️🏃🏽約跑/ 約山 ⛰⛰

入嚟交流跑步/ 行山心得,認識志同道合朋友,歡迎約出黎跑步/ 行山 🏃🏽⛰ * 參加者應自行衡量身體狀況,決定是否適合參加群組活動,若有意外群組/ 搞手槪不負責。 #健康 #爆汗 #運動 #跑山 #跑步 #行山

🏃🏽‍♀️🏃🏽約跑/ 約山 ⛰⛰

Marco

2 Followers

0 Followings

10 feeds

Marco