hiking

傑少

芝麻灣

赤洲

馬鞍山

橫洲

北果洲

Underground

大帽山

山系

小黃人

Feeds

好耐無來過呢度, 又發現到個靚位, 之前只會專攻右路溯澗攀爬上, 又見 到有人左邊開咗條新路 ~ 📍水澇漕石澗 Like my Facebook Page: facebook.com/HikerKit.siu Follow my IG: instagram.com/hiker_kit.siu3 YouTube Channel: youtube.com/channel/UCw-uF2knOeBviMGSJbhm5ag #Hiking #山系 #小黃人 #傑少 #水澇漕石澗

天然風呂 ~ 📍水澇漕石澗 Like my Facebook Page: facebook.com/HikerKit.siu Follow my IG: instagram.com/hiker_kit.siu3 YouTube Channel: youtube.com/channel/UCw-uF2knOeBviMGSJbhm5ag #Hiking #山系 #小黃人 #傑少 #水澇漕石澗

出面又落雨, 搵定個靚窿損先 ~ 📍白角 Like my Facebook Page: facebook.com/HikerKit.siu Follow my IG: instagram.com/hiker_kit.siu3 YouTube Channel: youtube.com/channel/UCw-uF2knOeBviMGSJbhm5ag #Hiking #山系 #小黃人 #傑少 #白角 #七色海岸

呢個洞唔單止擒上去影靚, 其實企係度影都唔差嘅 🫢🫢🫢 ~ 📍白角洞 白角 Like my Facebook Page: facebook.com/HikerKit.siu Follow my IG: instagram.com/hiker_kit.siu3 YouTube Channel: youtube.com/channel/UCw-uF2knOeBviMGSJbhm5ag #Hiking #山系 #小黃人 #傑少 #白角洞 #白角

相信今日個個都係望天打掛……八號呢?🤣 ~ 📍孖洞 交椅洲 Like my Facebook Page: facebook.com/HikerKit.siu Follow my IG: instagram.com/hiker_kit.siu3 YouTube Channel: youtube.com/channel/UCw-uF2knOeBviMGSJbhm5ag #Hiking #山系 #小黃人 #傑少 #孖洞 #交椅洲

呢度……我會再覆卓 🤣🤣🤣 📍孖洞 - 交椅洲 Like my Facebook Page: facebook.com/HikerKit.siu Follow my IG: instagram.com/hiker_kit.siu3 YouTube Channel: youtube.com/channel/UCw-uF2knOeBviMGSJbhm5ag #Hiking #山系 #小黃人 #傑少 #孖洞 #交椅洲

今日輕輕鬆鬆又一Day, 亦有驚喜 😃 水終於清返啦 ~ 📸: @傑少號 🎈無名灘 Like my Facebook Page: facebook.com/HikerKit.siu Follow my IG: instagram.com/hiker_kit.siu3 YouTube Channel: youtube.com/channel/UCw-uF2knOeBviMGSJbhm5ag #Hiking #山系 #小黃人 #傑少 #傑少號 #無名灘

聽説大魔王就住係裡面 😈😱😱😱~ 📍交椅魔宮 小交椅洲 Like my Facebook Page: facebook.com/HikerKit.siu Follow my IG: instagram.com/hiker_kit.siu3 YouTube Channel: youtube.com/channel/UCw-uF2knOeBviMGSJbhm5ag #Hiking #山系 #小黃人 #傑少 #交椅魔宮 #小交椅洲

行完睇返先知呢度原來係著名險澗,事 實上的確有少少險, 今次真係非常專注 去過啲難位, 過每個瀑都有攀爬位, 但 回報就係的確水清瀑靚, 唔會有悶場 💁🏻‍♂️~ 📍牛烏石澗 Like my Facebook Page: facebook.com/HikerKit.siu Follow my IG: instagram.com/hiker_kit.siu3 YouTube Channel: youtube.com/channel/UCw-uF2knOeBviMGSJbhm5ag #Hiking #山系 #小黃人 #傑少 #牛烏石澗

今次仲唔影到兩個鼻哥窿?🤣🤣🤣 📍孖洞 - 交椅洲 Like my Facebook Page: facebook.com/HikerKit.siu Follow my IG: instagram.com/hiker_kit.siu3 YouTube Channel: youtube.com/channel/UCw-uF2knOeBviMGSJbhm5ag #Hiking #山系 #小黃人 #傑少 #孖洞 #交椅洲

Groups

🏃🏽‍♀️🏃🏽約跑/ 約山 ⛰⛰

入嚟交流跑步/ 行山心得,認識志同道合朋友,歡迎約出黎跑步/ 行山 🏃🏽⛰ * 參加者應自行衡量身體狀況,決定是否適合參加群組活動,若有意外群組/ 搞手槪不負責。 #健康 #爆汗 #運動 #跑山 #跑步 #行山

🏃🏽‍♀️🏃🏽約跑/ 約山 ⛰⛰

Profiles

山系の • 傑少

1286 Followers

0 Followings

331 feeds

山系の • 傑少