Pin

OrbisWorldSightDay

奧比斯世界視覺日2021喇

你的重視讓世界更睛彩

EyesforOrbis

jessicab食買玩

眼疾

慈善機構

Feeds

IG@jessicab1213 黎緊10月14 就係 #奧比斯世界視覺日2021喇! 👧🏻Caca請大家多多支持~集合你地每一分善心同力量,拯救 #眼疾 患者,為佢地重見光明帶來希望,讓世界更「睛」彩! 捐款到奧比斯,就🉑隨機獲贈今年以眼睛為主題嘅「奧比斯世界視覺日」襟章一個: 😍「心心眼」代表大愛 🤩「閃閃眼」代表希望 (捐$1000可獲一套三款包括「小熊眼」) 🐻「小熊眼」代表信念 好有義意架,#你的重視讓世界更睛彩#EyesforOrbis #Pin #OrbisWorldSightDay #jessicab食買玩 #慈善機構

Groups

Jessica B食買玩

一名小港女,最愛去靚靚cafe飲咖啡,更愛周圍影靚相,本地吃喝玩樂好去處,同我一齊去啦😉 IG: jessicab1213

Jessica B食買玩

Profiles

Jessica Law

1739 Followers

0 Followings

215 feeds

Jessica Law