PaperVeggla

Feeds

舊校餐廳又有新嘢!食素又會健康啲! #浸會大學 #健康 #PaperVeggla // 最新外賣自取、到會套餐正式推出!!! 與之前不同,份量大左少少之外仲包埋運費(除過海或較遠的新界西要補貼)! 無論你喺辦公室定屋企都可以安心享用全素、 、炸雞、威靈頓牛! #齊心抗疫 #陪你抗疫 #全素 #炸雞 #威靈頓牛

Groups

浸會大學資訊 HKBU

#浸會大學 #浸大 #浸會 #紅中 #紅色資本中國香港浸信會中學

浸會大學資訊 HKBU

Profiles

永遠的新鮮人

1 Followers

0 Followings

73 feeds

永遠的新鮮人