Eason

Feeds

#EASON #陳奕迅 個演唱會取消啦😭

記得歌名,但係唔記得歌詞。 youtu.be/D1SUr58wLPc #Eason #陳奕迅 #一秒前奏大挑戰

Eason 陳奕迅: 一秒前奏大挑戰!連推出日期都記得😱

見到啲人話對陳奕迅好失望 又要剪爛啲CD又個樣呢樣 我真係覺得你班人好神奇 究竟陳奕迅幾時冇奶共過? 佢又幾時有黃過? 一直只係大家雙重標準 因為佢係8090年後既歌神 所以大家一直扮唔知扮睇唔到 💪🏻 連登仔就最鍾意講: 佢搵人仔喎 但佢都冇表態過愛國 算係咁啦 拿 人地而家表態啦 🤑 人民幣真香喔!!!!!! #強國 #陳奕迅 #單春 #丸子 #EASON #廣東歌 #本地歌手

Groups

香港花生友

For 全香港嘅花生友,食花生,睇好戲。

香港花生友

娛樂百分百

想睇八卦娛樂嘢?入嚟一齊傾吓囉!

娛樂百分百

Guitar & Effect Pedals & Music Hero

Guitar & Effect Pedals & Music Hero

Profiles

KiDULT

88 Followers

0 Followings

8280 feeds

KiDULT

0 Followers

0 Followings

37 feeds

垚

忘了愛胸Office🍑

496 Followers

2 Followings

794 feeds

忘了愛胸Office🍑

Oi Ting Chan

2 Followers

2 Followings

33 feeds

Oi Ting Chan

ELARA

28 Followers

70 Followings

8 feeds

ELARA