Daydaydo家務

Feeds

邊度有梳打粉賣呀?? 白醋梳打粉去除鋅盤千年污漬 教你用4大法寶清潔頑固污垢 youtube.com/watch?v=1s1E-ZHnO7Q #家務 #生活好工具 #分享生活點滴 #師奶日常 #做家務 #Daydaydo家務

【晴報管家王】白醋梳打粉去除鋅盤千年污漬 教你用4大法寶清潔頑固污垢

Groups

Day Day Do 家務

一齊分享下有關打掃屋企,做家務嘅小技巧或者好用嘅工具啦! #家務 #打掃 #生活百科

Day Day Do 家務

Profiles

師奶仔

64 Followers

3 Followings

187 feeds

師奶仔