cctvb

Feeds

《蘋果日報》報道,緊急電話都可以登記抽獎?無綫電視與富融銀行合辦「睇電視 逗利是 融易過肥年」活動,要求參加者以電話號碼開設賬戶,再經WeChat應用程式掃描電視畫面中的QR Code,以贏取利是。但有網民發現,電視台公佈的得獎名單中,電話號碼有992、993、999等緊急電話號碼字頭,亦有相信未曾推出市面之6667字頭,懷疑涉及造馬。 《蘋果》向保安局查詢是否持有緊急服務編碼及相關編碼使用準則,局方回覆稱無回應。通訊辦與警察公共關係科亦無正面回應。無綫在其官方FB及節目《東張西望》則指「觀眾有可能輸入不正規電話號碼」,並重申抽獎結果得到黃龍德會計師事務所認證。惟該活動參加者需先以電話號碼登記,再開設騰訊旗下的富融銀行賬戶,並經過多重驗證程序。至今無綫仍未能解釋何以「999」字頭電話能通過WeChat綁定。 #東張西望 #999 #TVB #CCTVB

#tvb #viutv #cctvb #聲夢傳奇 #全民造星

【大台變天】一直都有指曾志偉榮升TVB副總經理後,首任會開放大門,重新向四大唱片公司伸出友誼之手。今日終於正式舉行記者會,由曾志偉親自站台率領各大唱片公司代表,聯手宣示團結新力量,當中包括久未在TVB出現的環球、華納及SONY MUSIC。無線急急腳開記者會,似乎有意在ViuTV為四月的音樂頒獎禮舉行記者會前,刻意搶頭啖湯壯聲勢。今次四大唱片公司再跟TVB合作,講明不存在昔日「只限現身一台」的合約,即歌手可以同時亮相所有電視台。而曾志偉亦講明,會繼續起用星夢的歌手,只不過今日的記者會,就一個星夢的歌手也不見咯... #大台變天 #勁歌金曲 #廣東歌關注組 #星夢 #本地音樂 #neardgossip #TVB #CCTVB

點睇? #viutv #tvb #cctvb #chillclub #勁歌金曲

記住罷睇TVB #大步走 #tvb #cctvb

有啲嘢講一次唔夠,就唯有講多幾次⋯⋯ 食屎啦無線! PS. 終於搵到手機鈴聲🤣 #食屎啦無線 #TVB #CCTVB

193好波👏👏🔥🔥🔥🔥🤣 #error #193 #cctvb #viutv #neardgossip

193玩9TVB個門口👏👏🤣 #193 #error #cctvb #viutv #nearDgossip #error大冒險

以前好中意睇愛回家架我😭 #tvb #cctvb #愛回家 #國安法 #nearDgossip #sayno4tvb

#cctvb #tvb #neardgossip #yolo #viutv

Groups

TVB 以外嘅選擇

TVB 以外嘅選擇

娛樂百分百

想睇八卦娛樂嘢?入嚟一齊傾吓囉!

娛樂百分百

ViuTV Real TV

ViuTV 節目討論 🦉 禁止刻意討論 TVB 節目🚫 違貼即刪

ViuTV Real TV

Profiles

林峯

22 Followers

3 Followings

349 feeds

林峯

Ginny

67 Followers

2 Followings

355 feeds

Ginny

豆豆

50 Followers

0 Followings

276 feeds

豆豆

Carbin

1 Followers

0 Followings

1 feeds

Carbin