852express

Feeds

第一次買野係用852express送! 打個卡先🙈 #黃色速遞 #黃色經濟圈 #852express #打卡

Groups

石門得一個 碩門邨有幾期

#碩門 #石門 #碩門邨 歡迎街坊同打工仔,一齊分享你嘅生活!

石門得一個 碩門邨有幾期

Profiles

13 Followers

0 Followings

157 feeds

鍾