Golem 外賣電話 2350 9116 支持下 !我覺得呢間好好食 唔想佢執😂 #石門 #黃店 #石門黃店 #碩門 #碩門邨 #沙田 #neard好西 #Golem #外賣

Related Feeds

好好味好juicy既雞排, 次次黎都係嗌呢個~ 🤣 🤣 🤣 #nearD好西

突發︰石門匯達 19 樓有變態影人裙底 #石門 #匯達大廈

一返嚟石門見到好多人😯😯😯 唔知拍緊啲咩嘢呢? #石門 #放工做咩好 #突發

石門得一個 碩門邨有幾期

#碩門 #石門 #碩門邨 歡迎街坊同打工仔,一齊分享你嘅生活!

石門得一個 碩門邨有幾期

FaThor

15 Followers

0 Followings

189 feeds

FaThor

Tiffany

175 Followers

0 Followings

251 feeds

Tiffany

13 Followers

0 Followings

157 feeds

鍾

師奶仔

64 Followers

3 Followings

187 feeds

師奶仔

老干媽

18 Followers

0 Followings

154 feeds

老干媽

7 Followers

4 Followings

61 feeds

諾

我愛返工

28 Followers

0 Followings

148 feeds

我愛返工

三眼仔

0 Followers

0 Followings

12 feeds

三眼仔

Foky

4 Followers

0 Followings

11 feeds

Foky

China

Hong Kong

New Territories

Sha Tin District

Sha Tin District

Siu Lek Yuen North Yeuk

Shek Mun

Ngau Pei Sha Village

On Hing Lane

Hong Kong Institute of Construction Shatin Training Ground

South China Sea Islands (disputed)

Kings Wing Plaza 1

Papa