Omg! 不少「可樂迷」均喜愛珍藏可口可樂經典玻璃樽,惟這個經典形象,或將變成集體回憶。可口可樂宣佈,陪伴港人半世紀的可口可樂經典玻璃樽,將於今年第二季開始「休假」,並於明年以全新形象示人,設計將會引入更多環保元素,除了可回收重用,亦包含再生玻璃物料,樽身將變得更輕量 #童年回憶 #有點懷舊 #懷舊 #香港 #可口可樂

Related Feeds

56k 瘋狂斷線上網 睇返張相都驚驚 #懷舊 #回憶

其實最近好hit既雪糕,呢啲雪糕都係我哋既童年回憶~

有冇朋友仔用過佢地?😳 我以前好鍾意MD機個餅碟 細細張好可愛 #懷舊 #復古 #聽歌 #90年代回憶

香港懷舊那些年

香港懷舊那些年

A21

23 Followers

17 Followings

302 feeds

A21

阿Dee

5 Followers

0 Followings

9 feeds

阿Dee

何b仔

0 Followers

0 Followings

5 feeds

何b仔

建宗哥

56 Followers

0 Followings

646 feeds

建宗哥

Obby Tin

43 Followers

11 Followings

240 feeds

Obby Tin

China

Hong Kong

Kowloon

Hong Kong Island

Central and Western District

Central and Western District

Kowloon City District

Kowloon City District

Ho Man Tin

Sai Wan

Shek Tong Tsui