#DOG #SONG #LOL

Related Feeds

呢隻狗狗係我之前路過見到 唔係我的😆😆 不過真係好可愛好傻豬😆😆

大家好,我叫Xenos🐶,比人領養左幾個月, 最鐘就係食屙訓,咩都食一餐,最中意玩波🥎,平時出街好叻搶繩🤘,返到屋企仲識狂奔💨,奴才都搞我唔掂丫。大家鐘意睇我就follow我IG @xenos.daily 啦🤸🏼‍♀️🤸🏼‍♀️ instagram.com/xenos.daily?r=nametag #狗 #cute #dog #唐狗 #領養不棄養 #我家小狗

皮蛋話 #我要玩貓之築地

狗狗軍團

歡迎所有愛狗人士加入🙈🙈 大家好!我係狗狗軍團嘅群主「灰色貴賓狗」。為咗令大家互相認得大家嘅狗狗叫咩名同咩樣,大家可以Post你狗狗嘅相同埋介紹下佢叫咩名、性格,有趣事等等。再喺文中 #我家小狗 ,方便大家睇返啲帖同圖片。 #dog #狗 #puppy #nearDpuppy

狗狗軍團

茶梨

3 Followers

10 Followings

7 feeds

茶梨

路飛

11 Followers

0 Followings

63 feeds

路飛

鳧腫得

3 Followers

11 Followings

388 feeds

鳧腫得

哥GAY

7 Followers

0 Followings

19 feeds

哥GAY

金魚記憶

140 Followers

24 Followings

251 feeds

金魚記憶

Wingy🐶

2 Followers

1 Followings

108 feeds

Wingy🐶

皮蛋主人

1 Followers

1 Followings

12 feeds

皮蛋主人

Dolly

4 Followers

7 Followings

37 feeds

Dolly

Akulamatata

0 Followers

0 Followings

1 feeds

Akulamatata

Anth.

965 Followers

0 Followings

87 feeds

Anth.

China

Hong Kong

New Territories

Sha Tin District

Sha Tin District

Siu Lek Yuen North Yeuk

Shek Mun

On Yiu Street

Delta House

Hong Kong Island

Wan Chai District

Wan Chai District

Causeway Bay

Central and Western District

Central and Western District

Sai Wan

Kennedy Town

Mount Davis

Cadogan Street

Cadogan